Bewustzijn op én ’embedden’ van sleutelmomenten heeft grote positieve impact op de resultaten! Onderzoek naar sleutelmomenten laat zien:

  • “Een sterk optreden zet 92% van de (interne) klanten aan tot positieve acties.”
  • “Bij een zwak optreden haakt 53% af.”

‘Sleutelmomenten geven, mits goed uitgevoerd, kleur aan klant- of medewerker loyaliteit.’

Weten hoe?

“Freedom of Choice; kies je voor succes of voor falen?”

Uitblinken op Sleutelmomenten

Terug