Home Home
by Paul

Embedding Company: verbinden door bezielen!

Na ruim 20 jaar ‘embedden’ zijn Mariska en Paul in 2019 hun ‘Bezielen op Wielen’ avontuur gestart. Een ‘ondervindingsreis’, zoals ze het zelf noemen. Met hun trouwe Volkswagen California busje trokken ze de wijde wereld in. De reis heeft hen ontzettend veel gebracht. Vooral het besef wat bezield zijn met je doet: het brengt je terug naar je essentie. Bezield zijn heeft wat hen betreft alles te maken met leven in balans, leven in verbinding met je eigen missie, met moeder Aarde en Source. Er is inderdaad meer tussen hemel en aarde, zo hebben ze ervaren. Hun ondervindingsreis heeft hun leven blijvend veranderd en hen doen besluiten die reis voort te zetten en hun ervaringen te integreren in Embedding Company. Hoe ze dat zien? Lees hun verhaal in dit openhartige interview.

Een langgekoesterde droom; meer van de wereld zien

,,Na 20 jaar hard werken vonden we het tijd om de bakens te verzetten. Nieuwe inspiratie op te doen. En vooral los te laten en te ondervinden; de reis, de ervaring, het plezier, de frustratie, de inspiratie en de verveling. ‘Bezielen op Wielen’, hebben we dat genoemd. Het leven nemen zoals het is. En dat doet veel met je, kunnen we inmiddels zeggen,” vertelt Mariska.

‘Angst’ is de beste raadgever

Reizen betekent ook uit je comfortzone stappen. Je gaat het onbekende tegemoet en je weet vooraf niet hoe je op situaties zult reageren. Uit je comfortzone stappen voelt vaak ongemakkelijk. Soms zelfs angstig, zoals we letterlijk ondervonden in verschillende situaties. Zo ervoer Mariska in Zuid-Rusland de grootte en weidsheid als claustrofobisch. Dit deed hun besluiten de route te verleggen naar Noord-Amerika terwijl ze eigenlijk op weg waren naar Japan. ,,In Colorado reden we een off road bergpas die, zo lazen we achteraf, bekend is op ‘most dangerous roads.org’. Nou, dat hebben we geweten, het was bloedspannend. We hebben er nog een aantal nachtjes slecht van geslapen. En zo hebben we wel meer ervaringen (Benieuwd? Klik hier voor onze reisavonturen). Achteraf leveren zulke situaties geweldige verhalen op, dat snap je wel, maar op die momenten is dat pittig. En toch is het ook dienend, namelijk aan je persoonlijke groei en daarmee ook aan ons samen, als team.”

Wanneer je tot jezelf komt, ontstaat de bezieling

,,Tijdens onze reis werden we, toen we met ons busje in de USA zaten, overvallen door corona. Dat bleek een geschenk. We konden eigenlijk geen kant op. Waren niet verzekerd, want ‘pandemie’. Daarom trokken we ons terug in de natuur.” Mariska vervolgt: ,,We hadden nauwelijks nog gesprekken met mensen, we leefden off-grid. In de weidsheid van de overweldigende natuur daar, heb je bovendien 9 van de 10 keer geen mobiel bereik. De stilte en rust die je dan ervaart, doet wat met je. Alle ruis is weg. Je moet het doen met wat je er aantreft. Daar moet je op vertrouwen. En zoals het Universum voor ons zorgde op die gevaarlijke pas, zo zorgde de natuur voor ons in deze situatie. Ze voorzag ons van dat wat we op dat moment nodig hadden. Voor ons leek het wel ‘guided’. Vanuit dat besef groeit je vertrouwen om je onvoorwaardelijk over te geven aan de uitdagingen die je tegenkomt. Dan komt de dankbaarheid voor het kleine, het pure vanzelf. Ondanks de onzekere situatie voelden wij ons dus superveilig, vitaal, vrij en onwankelbaar.”

Wat we ervaren hebben, bleek achteraf goed te verklaren

Terug in Nederland drong de impact van deze levensveranderende ervaring bij Mariska en Paul pas echt door. ,,Dat wij zo in de flow zaten en ons zo goed voelden bleek achteraf helemaal niet zo gek,” zegt Paul. ,,Toen we het gingen onderzoeken, stuitten we op interessante inzichten. Het komt er in de kern op neer dat wanneer je in je pure zelf zit, je zou kunnen zeggen aligned met je zielsmissie, dan wordt er als vanzelf voor je gezorgd. Daarbij speelt de natuur een grote rol. Letterlijk. Daar laden we mentaal en emotioneel op, neemt ons gepieker af, zijn we beter in staat onze emoties een plek te geven en komen we terug in onze eigen oer- en creatiekracht. Hoe meer we de natuur opzoeken, zo geven onderzoekers aan, des te langduriger en sterker de positieve effecten daarvan blijken te zijn.” Mariska: ,,Dat kan ik alleen maar volmondig beamen. Google maar eens op het effect van fytociden in de natuur, zeer interessant.”

Van uit je comfortzone zit je er weer zo terug in

Mariska en Paul wilden dus, en naar hierboven blijkt niet geheel onterecht, de vibe waarin ze zaten tijdens hun reis, na thuiskomst vasthouden. ,,Voor mijzelf en voor onze klanten, wetende wat dat alignment en de natuur dus voor effecten heeft,” zegt Paul. ,,Ik had bedacht: als ik iets ga doen, zeker ‘met de kennis van nu’ zeg maar, doe ik het in ieder geval buiten. Dat heb ik een maand volgehouden. Ik liet mij door klanten continu terug het kantoor intrekken. De overtuiging leeft sterk dat je ‘buiten’ zaken niet serieus kunt bespreken of uitwerken. Praktische bezwaren als ‘je kunt dan je beeldscherm niet goed zien of hebben we dan een flipover’ komen voorbij. Alsof dat ons meer met elkaar in verbinding brengt. Afijn, interessant is te merken hoe snel je dus weer in oude patronen vervalt. En welke bijdrage je daar zelf aan hebt. Ik maak namelijk zelf de keuze er (weer) mee in te stemmen. Ik kan alleen mijzelf daar maar op aanspreken. Best verklaarbaar allemaal, daar niet van. Die patronen zijn zo verankerd door bestaande hersenverbindingen, zie die maar weer te transformeren.”

De oplossing kwam als vanzelf. Mariska: ,,Gewoon, weer uit onze comfortzone stappen om zo verder te groeien en nog meer in onze essentie te stappen. Wat ons sterkt in die keuze is het besef van ‘schaarste’. Eigenlijk hebben we als mens alleen maar schaarste van ‘tijd’. Eenmaal uitgegeven tijd kan je die niet meer terug- of inhalen. Mariska: ,,’Dan kun je dus maar beter zó bewust keuzen maken dat je het in een keer goed doet’, de natuur helpt je als vanzelf het belang én de impact hiervan te beseffen. En wanneer dat écht bij je binnenkomt, dan kun je ‘het’ niet niet meer zien. Dat werkt louterend aan de ene kant en stelt je voor nieuwe uitdagingen aan de andere kant.”

Achter de angst ligt de grootste bevrijding en groei

Nog meer uit de comfortzone dus. ,,We herkennen dat ook wel in ons werk en bij onze relaties. Je ziet in teams wat de impact is van het niet uit je comfortzone kunnen of durven stappen. Vaak vanuit de angst voor het onbekende. De reis heeft ons laten ervaren dat juist achter de angst de grootste bevrijding en groei ligt,” geeft Paul aan. ,,Voelt dat dan gemakkelijk? Nee, dat niet. Wel steeds minder ongemakkelijk”. Om te vervolgen: ,,En mede door de effecten die het op je heeft, word je meer en meer gesterkt in het gewoon aan te gaan. Neemt echter niet weg dat ik ook met het maken van deze keuze, om het anders te gaan doen met Embedding, bang ben voor de afwijzing. Wat vindt mijn omgeving, wat vinden mijn klanten? Dat spookt dan door mijn hoofd. Maar goed, als ik doe wat mijn essentie mij aangeeft, dan komt het goed, nietwaar?” Waarop Mariska spiegelt: ,,Dat is je hoofd, de ratio die spreekt. De uitdaging is het ook echt te voelen, ernaar te leven en telkens te kiezen vanuit je essentie”. ,,Ja, daar heb je gelijk in, de vinger op de zere plek. Gelukkig is er nog genoeg te leren”, zegt Paul glimlachend.

Chief Standing Bear van de Lakota indianen stelde; ‘het hart van de mens verhardt als hij van de natuur afdwaalt’. Mariska vervolgt: ,,Ons verblijf in de natuur liet ons dat daadwerkelijk ondervinden, alsof Gaia ons als mensen, in ieder geval ons beiden, aanroept terug te keren naar haar kracht en inspiratie. Om van daaruit weer in onze ware essentie te stappen. Stap je daarin, dan werk je vanuit bezieling met alle positieve effecten voor jezelf en iedereen om je heen. Het is voor ons bijzonder keer op keer te merken dat vanuit de verbinding met de natuur, antwoorden, inspiratie en inzichten als vanzelf opborrelen.” Paul vult aan: ,,Daarnaast is onze overtuiging dat je van de natuur, van moeder Aarde zo je wilt, alle kwaliteiten hebt gekregen om je essentie tot vervulling te laten komen. Mogelijk zijn we wat afgedwaald daarvan en dus is het goed om terug te keren. Wie de natuur niet liefheeft, heeft zichzelf niet lief, brengt schade aan zichzelf toe en zal dus moeilijk bij zijn of haar eigen zielsmissie komen.”

En Embedding dan?

Naast het persoonlijke, hebben deze ervaringen en inzichten ook effect op het zakelijke. ,,Met Embedding Company hebben we jarenlang eigenlijk altijd de focus gehad van ‘buiten winnen is binnen beginnen’ en wat dat betekent voor zaken als leiderschap, strategie, competenties en vaardigheden. Nu willen we een spade dieper. We nemen nadrukkelijk bezieling als uitgangspunt. De mens achter de CEO, achter de functie of verantwoordelijkheid zogezegd. De ziel van een team. Meer energetisch dus dan verstandelijk. Leiders als mensen, die in verbinding zijn met hun eigen natuur, met dé natuur en daarmee met anderen. Professionals die zich verbinden met de zielsmissie van hun team of organisatie. En dat gaan we op een unieke manier realiseren. Lees gerust vooral verder”, vertelt Paul enthousiast.

Voordat Paul en Mariska gingen reizen wisten ze eigenlijk wel dat een dergelijke trip ‘life-changing’ zou zijn. Dat hoorden ze ook van andere ‘overlanders’ die ze onderweg tegenkwamen. ,,Interessant was dat we laatst voor een langere tijd in een ander huisje in het buitenland zaten. Dat voelde voor ons als té statisch. Dat gevoel, daar zijn we maar eens rustig ‘naast gaan zitten’, zodat de antwoorden tot ons mochten komen”, zegt Mariska. ,,Een manier van doen van Mariska waar ik wel erg aan moest wennen want ik ben toch meer van direct in de actiestand. Ik weet inmiddels dat dit meestal niet de handigste manier is om zaken aan te gaan”, vult Paul aan. Om te vervolgen met: ,,De inzichten die zo tot ons kwamen waren inderdaad nogal impactvol, zowel persoonlijk als zakelijk. We kwamen erachter dat we eigenlijk moderne nomaden zijn. En zo zullen we ons leven dus ook gaan leven. We worden fulltime ‘bezielers’. Dat van die wielen mag je daarom ook ruimer gaan zien. Het trouwe busje krijgt er vrienden bij in de vorm van stoere reisfietsen. We kunnen dus alle kanten op. En iedereen mag met ons mee.”

Best of both worlds

,,Hoe we dat voor ons zien?”, zegt Paul, ,,Bezielen op Wielen wordt een levendige community waar we ons vooral focussen op onze verbinding met onze eigen essentie, met Gaia en met Source. Waar we verslag doen van onze avonturen, reportages maken en online sessies organiseren vanaf de plek waar onze wielen op dat moment staan. We willen vooral onze eigen ervaringen en bezieling een inspiratiebron laten zijn voor anderen. Wij zouden ons niet zijn wanneer we dit concept nog verder uit gaan werken en concretiseren. Lees daarvoor meer op Bezielen op Wielen en meld je aan wanneer je hierin geïnteresseerd bent. Of wijs familie of vrienden op deze site.” Mariska vervolgt: ,,We willen ook vooral mensen meer inspireren thuis te komen in hun eigen natuur en gebruiken daarvoor de natuur. Dat kan uiteraard live wanneer de mogelijkheden daartoe zijn en wij in de buurt zijn”. En natuurlijk, als Paul en Mariska echt onderweg zijn, dan kunnen ze, afhankelijk van waar ze zijn, niet live ‘ontmoeten’. Paul: ,,Maar je zult versteld staan wat we zelfs dan kunnen bereiken, met ‘online bezielingsmomenten’ zoals wij dat noemen. ‘Try this at home’, zouden we willen zeggen. Laat je uitdagen. Wij hebben daar wel concrete beelden bij. Die we natuurlijk graag bespreken en hier nog niet zullen verklappen. Geheim van de bezielende smid zullen we maar zeggen. Hier versmelten Embedding en Bezielen op Wielen met elkaar.”

Contact

Bezield geraakt? Heb je verzoeken, vragen, suggesties of wil je bijdragen op welke manier dan ook:

mariska@embeddingcompany.nl (+31 6 515 808 28)
paul@embeddingcompany.nl (+31 6 51580825)
info@bezielenopwielen.nl
www.embeddingcompany.nl of www.bezielenopwielen.nl

We ontmoeten jullie graag in onze Bezielen op Wielen community of bij een van onze events of online bezielingsmomenten!”

Een goed ingespeeld team.

Mariska Bevers – Paul Fijten

Mariska over Paul: ‘Paul bruist van de energie en barst van de discipline. Dus niets is hem teveel, in zijn ogen is alles mogelijk en dat maakt hem creatief en innovatief. Hij is een snelle denker, betrokken, een kei in verbanden leggen en mensen met elkaar in verbinding brengen. Ondanks zijn grijze haren ook nog steeds een speelse jongen en tja, soms ook een beetje ongeduldig’.
Paul over Mariska: ‘Voor Mariska is geen berg te hoog. Geen uitdaging te groot. Zij regelt het, ‘consider it done..’. Altijd met het grote geheel in de smiezen en tevens een scherp oog voor detail. Met verbinding als 2e natuur. ‘Kan niet of lukt niet’, komen niet voor in haar vocabulaire. Altijd op zoek naar mogelijkheden. Bezieler ten voeten uit. Inspiratie met een grote ‘I’.

Na 20 jaar Embedden…
[/fusion_title][fusion_text rule_style=”default” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_display=”normal,sticky” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″]

…’n mijlpaal, was het in 2019 tijd om de bakens te verzetten. Nieuwe inspiratie opdoen. Loslaten en ondervinden. Zo zijn we met ons VW busje op pad gegaan. Met een ‘plan’ op hoofdlijnen. Een plan om ons niet aan te hoeven houden. Dat was ons houvast. Het ging om de reis, de ervaring, het plezier, de frustratie, de inspiratie en de verveling. Bezielen op Wielen. In 2 delen. Voor Corona en tijdens Corona.

Het heeft ons veel gebracht. Terug naar onze natuur. En tijdens de reis embedden? Prima te doen, klanten zijn meegereisd en nu (noodgedwongen door Corona) ook gewend aan het nieuwe (werk)normaal. Een mix van online en offline ontmoeten. Meer lezen over onze ervaringen?

Neemt contact op of kom langs (graag wel even van te voren bellen). Of laat een boodschap achter.
paul@embeddingcompany.nl (06-51580825) | mariska@embeddingcompany.nl (06-51580828)

Ravenswaaijsesteeg 2

4119 LS RAVENSWAAIJ

ET Mailbox Area 51 Nevada, USA (live long and prosper)